Επικοινωνια

Γεώργιος Κουρτίδης
Αγ. Λαύρας 7, Καβάλα
Τηλ, fax +30 2510 231393
Κιν. +30 6946501199
kourtidis.giorgos@gmail.com